Konferencija - predstavljanje projekta "Dignity W@rld: virtualne igraonice za ljudska prava" održala se 20. lipnja 2018. godine, od 10:30 do 14:30 sati u Trgovačkoj i komercijalnoj školi "Davor Milas" u Osijeku.

Dignity W@rld je "virtualno igralište" o temama ljudskih prava gdje možete bolje upoznati globalne izazove, osnovna ljudska prava i društvena pitanja putem online igara. Otvoren je natječaj na koji se mogu prijaviti mladi od 13-30 godina i razviti svoju igru.

Hrvatska Mensa, udruga visoko inteligentnih osoba, za sve zainteresirane organizira testiranje inteligencije u Osijeku u subotu, 12. svibnja 2018. godine u prostoru III. gimnazije u Osijeku, Kamila Firingera 14, Osijek.

Društvo

Mini Maker Faire

Osijek Mini Maker Faire je jedinstvena kombinacija sajma, konferencije i festivala namijenjena lokalnoj i široj zajednici, s ciljem povećanja svijesti o dobrobiti inventivnosti i kreativnosti, a ove godine održava se po treći put.

iMOS 2018. (Informiranje mladih Osijeka), ove godine održava se u sklopu obilježavanja Europskog dana informiranja mladih 17. travnja 2018. godine, i to informativnim radionacma na različite teme te predstavljanjem Preporuka za informiranja mladih na području Grada Osijeka. Agencija lokalne demokracije i Info centar za mlade Info Fora također su uključeni u dio organizacije programa.

DONATORI

mu logologo u boji manji hr