Obrazovanje

Photomath - edukativna aplikacija za pomoć u svladavanju matematike

Pomoć svima koji se nađu u matematičkim problemima omogućava Photomath, jedna od najpopularnijih edukativnih aplikacija na svijetu. Obuhvaćanjem raznih grana matematike, Photomath omogućava rješavanje jednostavnih zadataka u srednjim školama do kompleksnih izračuna kakvi se susreću u visokoškolskom obrazovanju.

Photomath je u osnovi aplikacija za pametni telefon koja uz pomoć ugrađene kamere prepoznaje zadatke i omogućava rješenje. Zadaci mogu biti pisani rukom ili računalno, a sama aplikacija jednako dobro prepoznaje sve napisano. Osim što će prepoznati zadatak i ponuditi rješenje, Photomath je i pravi instrukcijski alat. Naime, moguće je korak po korak doći do rješenja i na taj način aplikacija će poučiti korisnika kako se zadaci rješavaju.

Photomath podržava: aritmetičke operacije, cijele brojeve, razlomke, decimalne brojeve, korijene, algebarske izraze, linearne jednadžbe/nejednadžbe, kvadratne jednadžbe/nejednadžbe, apsolutne jednadžbe/nejednadžbe, sustave jednadžbi, logaritme, trigonometriju, eksponencijalne i logaritamske funkcije, derivacije i integrale.

Ipak, tvorci ove svjetski popularne aplikacije poručuju: „Naravno, aplikacija je dosta kontroverzna. Ali tako je to uvijek bilo s novim tehnologijama. Mi smo aplikaciju razvili kao alat za učenje, što je vidljivo iz toga što vam prikazuje detaljan opis koraka kojim dolazite do točnog rješenja, a ne samo konačni rezultat. Svakako da će uvijek biti pojedinaca koji će tu prednost zloupotrijebiti na neki način, ali vjerujemo da će je više djece iskoristiti kao novi i zanimljiv pristup učenju matematike.“ (MicroBLINK za portal http://www.racunalo.com )

Kako koristiti aplikaciju Photomath: VIDEO

Pin It

DONATORI

mu logologo u boji manji hr