Volontiranje

AIESEC Hrvatska traži nove članove

AIESEC je studentska organizacija u kojoj članovi uspješno rade poslove slanja drugih studenata na inozemne prakse i volonterstva te pronalaze domaća poduzeća i smještaj za strane studente na praksama - sve s ciljem razvijanja leadership vještina i pomicanja vlastitih granica.

Uz sve to, njihovi članovi organiziraju i komplementarne projekte poput konferencija o poduzetništvu ili programa učenja stranih jezika.

Projekti

Global Home je AIESEC-ova inicijativa stjecanja internacionalnih iskustava bez napuštanja svog doma. Hrvatske obitelji mogu biti dio života internacionalnog praktikanta, pokazati mu kulturu i običaje.

Global Village je AIESEC-ov sajam nakon svakog projekta. U organizaciji AIESEC-a i praktikanata , Global Village postaje mjesto multikulturalnosti te je otvoren javnosti kao prilika da "prođu kroz svijet u jednom danu". Svi praktikanti prezentiraju svoje države i kulture na štandovima, kroz pjesmu, ples i ostale performanse tijekom dana.

Global mentors je AIESEC-ov projekt fokusiran na budućnost jako ranjive skupine društva, djece bez roditeljske skrbi. Cilj projekta je mentoriranje djece, dajući im znanja i vještine za budućnost kroz brojne radionice i druge aktivnosti.

Kako biste postali članom AIESEC organizacije trebate ispunjavati jedan jedini uvjet, a taj je da imate od 18 do 30 godina. Ukoliko ste zainteresirani, ispunite sljedeću prijavnicu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflS5DaDu9ELOVmtzaAy0PIcHRFDLNcnw1aASbnNaaajVPUJg/viewform 

Pin It

DONATORI

mu logologo u boji manji hr